Pārgājiens: Raunis

Šī ir viena no mūsu mīļākajām bērnības takām un tāpēc šo pārgājiena maršrutu zinām jau kopš senseniem laikiem, bet pēdējā laikā tas ir kļuvis salīdzinoši populārs arī plašākām laužu masām. Pārgājiens ved gar upi Raunis, kura ir viena no skaistākajām Latvijas upēm, jo tās krastos ir ļoti daudz smilšakmens atsegumi (ieži), bet turpinās gar upi Rauna ar ne mazāk iespaidīgiem skatiem.
Taka kas ved gar upi nav labiekārtota, tāpēc vietām nāksies brist cauri brikšņiem un šķērsot upi pār kokiem, kas padara šo pārgājienu papildus izaicinošu, bet ne mazāk foršu. Raunis ir salīdzinoši neliela upīte ar platumu 3-5m, bet tās kritums ir diezgan liels un tāpēc tā ir strauja kā rezultātā tās krasti nav pārpurvojušies un viegli pieejami. Kopumā gar Rauni noiesim ap 11km līdz tā ieteikai upē Rauna.
Raunas upe ir lielāka par Rauni un tās platums ir ap 5-10m. Gājiens gar Raunas upi ir grūtāks nekā gar Rauni, jo nogurums liek par sevi manīt un arī reljefs ir lielāks. Tās krastos esošie ieži var sasniegt pat 40m augstumu un līdz ar to gājienā gar to būs jākāpj kalnos un jālien lejās. Gar šo upi sanāks noiet aptuveni 7km līdz tās ietekai Gaujā, līdz kurai ejot pa ceļam varēsi apjūsmot augstāko dzelzceļa tiktu Baltijā pie kura notikušas Cēsu kaujas un kurš redzams filmas “Dvēseļu putenis” nobeigumā ar igauņu bruņu vilcieniem.

Pārgājiena garums: ~18km | Augstuma starpība: 320m | Grūtības pakāpe: vidēji grūts